AL OTOMANO SE LE VA LA MANO

by Terbutalina

/
1.
01:38
2.
01:14
3.
4.
5.
01:34
6.
00:30
7.
01:44
8.
01:08
9.
10.
11.
02:24

about

credits

released November 11, 2015

Gravado ao vivo en cinta analóxica nos Estudios A Ponte (Roxos), con Tomás Ageitos como técnico de gravación e mesturas.

Masterizado en Ghetto Records (Detroit) por Jim Diamond.

Deseño de Guillotina Estudio.

Editado por Folc Records e Grabaciones de Impacto.

-

Live recording in analogue tape at A Ponte Studios (Roxos), with Tomás Ageitos as recording and mixing technician.

Mastered by Jim Diamond at Ghetto Records (Detroit).

Design by Guillotina Studio.

Edited by Folc Records & Grabaciones de Impacto.

-
info@triunviratoson.com
(+34) 686 702 587

tags

license

about

Terbutalina GA, Spain

Galician Garage-Punk.

contact / help

Contact Terbutalina

Track Name: Sudar sangre
Énchense de terra. Beben máis que ti. As túas suelas novas xa conocen mil baldosas. AS TÚAS SUELAS NOVAS SUDAN SANGRE! SUDAN SANGRE! NINGUÉN AS CONTROLA... E coñecen os tacóns e déixanche tirado. As túas suelas novas andan revoltosas. AS TÚAS SUELAS NOVAS SUDAN SANGRE! SUDAN SANGRE! NINGUÉN AS CONTROLA... SUDAN SANGRE! SUDAN SANGRE!
-
Filled up with soil, they drink more than you do. Your new soles already know thousands of floor tiles. YOUR NEW SOLES SWEAT BLOOD! SWEAT BLOOD! NOBODY CAN CONTROL THEM… They know the heels and stand you up. Your new soles are so naughty. YOUR NEW SOLES SWEAT BLOOD! SWEAT BLOOD! NOBODY CAN CONTROL THEM…THEY SWEAT BLOOD. THEY SWEAT BLOOD!
Track Name: Autopista
Sobre as sete da tarde espertamos. Xa ninguén sabe onde andamos. Veñen á mente movidas borrosas. Toda a noite apalpando baldosas. E A CABESA QUE CON TANTA SERVESA XA NON PENSA. ADEMAIS ERA DESA, DA BOA, DA QUE SOLUSIONA UNHA NOITE, UNHA FESTA. “Oigan, chorbos, no se pasen de listos. Me suda la polla que sean artistas. Alguien tiene que pagar este vino”. E nós sen pasta para a autopista. E A CABESA QUE CON TANTA SERVESA XA NON PENSA. ADEMAIS ERA DESA, DA BOA, DA QUE SOLUSIONA UNHA NOITE, UNHA FESTA.
-
We woke up around seven in the afternoon. Nobody knows where we are. Blurred stuff comes to our mind. Touching floor tiles all night long. OUR HEAD CAN’T THINK WITH SO MUCH BEER. GOOD BEER, THE ONE THAT SOLVES ONE NIGHT, ONE PARTY. “Hey guys! Don’t be a know it all. I don’t give a damn if you are artists. Someone has to pay for this wine”. And we’re broke for the motorway. OUR HEAD CAN’T THINK WITH SO MUCH BEER. GOOD BEER, THE ONE THAT SOLVES ONE NIGHT, ONE PARTY.
Track Name: Marchou sen min
Levanteime ás sete da mañá. Tomei café para manterme en pé e fun directo para a estación, pero alí non había ninguén. MARCHOU SEN MIN E NON CREO QUE VAIA VOLVER. Vámonos todos xuntos ao casino. A ver se hoxe collo e me arruíno. Uns sacan pedra e outros papel e a mala sorte non se deixa ver. MARCHOU SEN MIN E NON CREO QUE VAIA VOLVER.
-
I woke up at seven in the morning. I had some coffee to stand upright and went ahead to the station but nobody was there. SHE LEFT WITHOUT ME AND I DON’T THINK SHE’LL COME BACK. Let’s go to the casino together and see if I get ruined today. Some take out stones, others paper and the bad luck doesn’t show up. SHE LEFT WITHOUT ME AND I DON’T THINK SHE’LL COME BACK.
Track Name: Aditamin 500mg
Salo, espéroche no portal. Xa non timbro; mellor, baixa. Se subo, non vai baixar ninguén. Eu sempre o digo. Nunca falla. EU QUERO QUE SEXAS ADITA A MIN. EU QUERO SER O TEU PEOR VISIO. Cada día terás recaídas. Pasarás as noites sen durmir. Nena, son a túa última saída. Pasarás as noites sen durmir. EU QUERO QUE SEXAS ADITA A MIN. EU QUERO SER O TEU PEOR VISIO.
-
I’ll go out and wait for you at the hallway. I won’t ring the bell, you better go down. If I go up nobody will go down. I always say that and I’m never wrong. I WANT YOU TO BE ADICTED TO ME. I WANT TO BE YOUR WORST VICE. You’ll have relapses every day. You’ll spend the nights awake. I’m your last resort, baby. You’ll spend the nights awake. I WANT YOU TO BE ADICTED TO ME. I WANT TO BE YOUR WORST VICE.
Track Name: Mambo
Mira como me miras. Mira como respiro, que quedo sin aliento cada vez che miro. MAMBO! DAME MAMBO! MORENA, DAME MAMBO! Mira como me miras. Mira, morro de frío, pero póñome máis quente cada vez que che miro. MAMBO! DAME MAMBO! MORENA, DAME MAMBO!
-
See how you look at me. See how I breathe. I am breathless every time I look at you. MAMBO! GIMME MAMBO! CUTIE, GIMME MAMBO! See how you look at me. Look, I’m freezing, but I get hotter each time I see you. MAMBO! GIMME MAMBO! CUTIE, GIMME MAMBO!
Track Name: Artista
Son artista. Portada de revista. Ponme na lista que son artista. DÁME MÁIS TICKETS! Son artista. Portada de revista. Perdona que insista, que son artista. DÁME MÁIS TICKETS!
-
I’m an artist. Cover of a magazine. Put me on the list cause I’m an artist. GIMME ME MORE TICKETS! I’m an artist. Cover of a magazine. Sorry for insisting but I’m an artist. GIMME ME MORE TICKETS!
Track Name: Mala tinta
Eu non che miro mal. Non teño mirada mellor. Estou tan branco que podería ser un vampiro e bicarche o cuello e chuparche o sangue, pero estou tan farto e canso… Sobre cristales ando descalzo. DISME “TES MALA PINTA”. DOS TEUS TATUAJES EU SON A TINTA. Eu non che quero mal. Podría ser moito peor. Ser unha pedra, un cabrón, entrar de noite na túa habitación, romperche os cristales, enchelo todo de sangue… E a miña mala sorte converteuse no teu deporte. DISME “TES MALA PINTA”. DOS TEUS TATUAJES EU SON A TINTA.
-
I don’t look down on you. I haven’t got a better look. I’m so pale I could be a vampire and kiss your neck and suck your blood. But I’m sick and tired and I walk barefoot on glass. YOU TELL ME “YOU LOOK BAD”. I’M THE INK OF YOUR TATTOOS. I don’t love you badly. It could be worse. Be a stone, a bastard, get into your room at night and break your windows filling everything up with blood. My bad luck became your sport. YOU TELL ME “ YOU LOOK BAD”. I’M THE INK OF YOUR TATTOOS.
Track Name: Griten
Tal como empezou, normal que acabe así. Se vén a policía, eu non vivo aquí. Controlen o volume, coidado co ruído e, por favor, non sexan aburridos. E GRITEN MÁIS SE QUEREN! GRITEN MÁIS SE QUEREN! Non sei onde estou, nin sei a onde vou. Non sei que fago aquí. Apiádense de min! Non se de onde veño, nin sei onde vou ir. Non sei que fago aquí. Apiádense de min! E GRITEN MÁIS SE QUEREN! GRITEN MÁIS SE QUEREN! GRITEN MÁIS!
-
The way it started, no wonder it ends up like this. If the police come along, I don’t live here. Control the volume, mind the noise and please don’t be such a bore. AND SHOUT LOUDER IF YOU WANT! SHOUT LOUDER IF YOU WANT! I don’t know where I am, I don’t know where I go. I don’t know what I’m doing here. Have mercy upon me! I don’t know where I am, I don’t know where I go. I don’t know what I’m doing here. Have mercy upon me! AND SHOUT LOUDER IF YOU WANT! SHOUT LOUDER IF YOU WANT!
Track Name: Miradas turbias
Fenómeno estraño... Pupilas en baños... AS MIRADAS TURBIAS PÓÑENME DOS NERVIOS! E hoxe choven alfileres... E cando chovan alfileres non miren para arriba... NON MIREN PARA ARRIBA! AS MIRADAS TURBIAS PÓÑENME DOS NERVIOS! NON MIREN PARA ARRIBA!
-
Strange phenomenon… Pupils in toilets... MURKY LOOKS GET ON MY NERVES! And today it’s raining pins… And when it rains pins don’t look upwards…DON’T LOOK UPWARDS! MURKY LOOKS GET ON MY NERVES! DON’T LOOK UPWARDS!
Track Name: Se o sei non volvo
Pillen sitio no tanatorio. Saír de festa con nós seica non é bo. Imaxino o que dirán mañá ao espertar desta puta pesadilla. NON SEI A QUE HOSTIA VIN... OUTRA VEZ FEITO POLVO! SE O SEI NON VOLVO! Seica non é bo! NON SEI A QUE HOSTIA VIN... OUTRA VEZ FEITO POLVO! SE O SEI NON VOLVO!
-
Take a seat at the morgue. Partying with us is said not to be good. I figure out what they’ll say tomorrow when they wake up after this bloody nightmare. I DON’T KNOW WHY THE HELL I CAME… WASTED AGAIN! IF I HAD KNOWN, I WOULDN’T HAVE COME BACK! They say it’s not good. I DON’T KNOW WHY THE HELL I CAME… WASTED AGAIN! IF I HAD KNOWN, I WOULDN’T HAVE COME BACK!
Track Name: Pa-paou-mama
Queres experiencias novas, probar toda clase de drogas, bicar a tíos e tías e non ver a luz do día. E quen che vai safar? Papá ou mamá? PA-PAOU-MAMA! Conocer outras culturas. Chica lista chora a escuras. A vida xa non che dá a risa e pensas en suicidarte. E quen che vai chorar? Papá ou mamá? PA-PAOU-MAMA!
-
You want new experiences. You wanna try out every kind of drugs, kiss chaps and chicks, and not to see the daylight. And who’s gonna save you? MUM OR DAD? Know other cultures. Smart girl cries in darkness. Life doesn’t make you laugh anymore and you think about suicide. And who’s gonna cry for you? MUM OR DAD?