/

lyrics

Son artista. Portada de revista. Ponme na lista que son artista. DÁME MÁIS TICKETS! Son artista. Portada de revista. Perdona que insista, que son artista. DÁME MÁIS TICKETS!
-
I’m an artist. Cover of a magazine. Put me on the list cause I’m an artist. GIMME ME MORE TICKETS! I’m an artist. Cover of a magazine. Sorry for insisting but I’m an artist. GIMME ME MORE TICKETS!

credits

from AL OTOMANO SE LE VA LA MANO, released November 11, 2015

tags

license

about

Terbutalina GA, Spain

Galician Garage-Punk.

contact / help

Contact Terbutalina